VİZYONUMUZ:

Kendi kültürel değerleri ile gurur duyup sahiplenen, toplumdaki herkesi kucaklayıp destekleyen, ve aynı öngörülere sahip diğer Kanadalı kuruluş ve derneklerle işbirliğine açık, duyarlı, ilgili ve canlı bir topluluk olmak.

MİSYONUMUZ:

  • Bir kültür merkezini kurup işleterek, kültürel etkinliklere, sanatçılara gereken kaynak, ekipman ve çalışma ortamını sağlayarak;
  • Festivaller, konferanslar, konserler, güzel sanatlar sergileri, halka açık kurslar düzenleyerek ve diğer çok kültürlü organizasyonlarda yer alarak;

Üretken bir ortam oluşturup moden ve geleneksel Türk sanat ve kültürünün bilinirliğini artırmak, aynı zamanda dili öğreterek ve tarihi paylaşarak Kanada halkının kültürel zenginliğine ve eğitimine katkıda bulunmak.

2011 yılında eklenen ek misyon:

  • Yeni göçmenlerin ve ailelerinin yeni anavatanlarına başarılı bir şekilde entegrasyonuna yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu 2021-2022

Demet Edeer Başkan
Atakan Şengül Sekreter
Selda Ünver Sayman
Çiğdem Çınaroğlu Üye
Nüzhet Altıok Üye
Sibel Cesur Üye
Ece Kucukcolak Üye

 

Dernek tüzüğüne ulaşmak için tıklayınız

TCS Mali Rapor