2022 Yılı Üyelik Ücretleri:

(1)   Genel üye

  • Genel üyeliğin yıllık ücreti 30 dolardır.
  • Oğrenciler için genel üyelik ücreti yıllık 10 dolardır.

(2)   Onursal Üyelik

  • Onursal üyelerden üyelik ücreti alınmamaktadır.

(3)   Kurumsal Üyelik

  • 1000 dolar ve üstü bağışta bulunan şirket/işyeri veya kurumlar bir yıllık Kurumsal üyelik almaya ve bağış miktarı karşılığı makbuz almaya, yönetim kurulunun onayından sonra, hak kazanırlar. Kar amacı gütmeyen kurumlarda Kurumsal üye olmaları için bağış yapma koşulu aranmayabilir.

(4)   Genç Üyelik

  • Genç üyelerden üyelik ücreti alınmamaktadır.