Türk Kanada Cemiyeti olarak bu yılki çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek ” İmece Tiyatro Kulübü Kısa Atölye Programı ” duyurusunu sizler ile paylaşıyoruz.

Tiyatro Atölyesi Sayın Cebrail Keleş önderliğinde hayata geçirilicek. Cebrail Keleş, 1992 yılından beri tiyatro oyunculuğu, reji asistanlığı, sahne amiri ve yazar, yönetmenlik ve tiyatro eğitimciliği gibi bölümlerde görev yapmış ve 2000 yılından günümüze değin birçok amatör ve sokak tiyatrosu topluluklarında, sivil dayanışma derneklerinde tiyatro atölyesi, work-shop ve oyun çalışmalarında katılımcı ve/veya yönetici olarak bulunmuştur.
Yazdığı oyunlar “Küçük Kara Balık”, “Gösteri Zamanı”, “Kahraman Aşık İbiş”, “Su Damlasının Öyküsü”, “Pir Sultan Abdal”, “Sevgiyle Kal”, “Kaçak”, “Ekmek ve Gül” (dramaturji), “Bir Sermaye Hüznü” (dramaturji).

Cebrail Keleş oyunculuk, yazarlık, yönetmenlik ve tiyatro rehberliği tecrübelerini sizler ile Vancouver da paylaşmak için aşağıdaki sunulan 6 haftalık atölye programini hazırladı.
Bu kısa tiyatro atölyesi Haziran 02, 2016 tarihinde başlayacak olup Roundhouse’da (Yaletown) her Perşembe günü saat 19.00 – 21.00 arası 6 hafta boyunca sürecekdir, kayıt olmak isteyenlerin aşağıdaki link ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu çalışma dernek üyelerimiz için ücretsiz olup, dernegimize üye olmayanlarda belli bir ücret karşılığında katılabilirler. ( Dernek üyeliği yıllık $20)

Saygılarımızla,

Türk Kanada Cemiyeti
https://www.surveymonkey.com/r/TIYATROATOLYESI
****************************************************************************

TCS İMECE TİYATRO KULÜBÜ KISA ATÖLYE PROGRAMI

Tiyatro sanatının birbiriyle bağlantılı olmakla birlikte, farklı uzmanlık alanları vardır. Kurgulama ve Metin, Oyunculuk, Sahne Tasarımı, Reji, ve Dramaturji. Bir tiyatro oyunu bu alanlarda yapılan çalışmaların ardarda dizilimi ve birleşmesiyle gerçekleşir. Bilindiği üzre, tiyatro bir ekip sanatıdır.Sunulan 6 haftalık atölye programında “en gerekli” temel bilgilerin “pratik çalışmalar” içinde harmanlandığı bir program gerçekleştirmek doğru olur.

1. HAFTA
Atölye katılımcılarının birbirleriyle tanıştığı genel sohbet ve farkındalık temel pratikleri.
Pratik 1: Beden dili (jest ve mimik) kullanımına yönelik alıştırmalar.
(Duygu, düşünce, kavram, olgu ve durumların beden diliyle anlatımı üstüne alıştırmalar yapılır.)
Pratik 2: Konuşma dili kullanımına yönelik alıştırmalar (diksiyon + artikülasyon).
(Bu pratik hem bireysel, hem grup (ikili-üçlü) alıştırmalar olarak çoğaltılır.)
Pratik 3: Nefes ve ses alıştırmaları.
(Bu pratiğin ilk bölümünde nefes türleri ve diyafram kullanımına; sonrasında ise, doğru nefes ve ses kullanımının beden ve konuşma diliyle kombinasyonuna yönelik alıştırmalar yapılır.)
Pratik 4: Özgüven, çoğulgüven (partnere güven), eşzaman ve eşgüdüm alıştırmaları.
(Oyunculuk atölye tekniklerinden yola çıkılarak üretilen tekil ve grup oyunlar.)

2.HAFTA
Rol (karakter ve tipleme) pratikleri, durum ve olay anlatımı.
Pratik 1: Bireysel rol pratikleri.
(Bireysel canlandırılan karakterin, -diğer katılımcıların görüşleri ekseninde- profilini çıkartma)
Pratik 2: Tekilden çoğula rol pratikleri (diyalog üretimi).
(Grup üretimi doğaçlama oyunlar. Pratik sonrası, karakter(ler) ve olay örgüsünde sebep-sonuç ilşkileri üstüne analizler yapılır.)

3.HAFTA
Ekip aşaması: Kurgudan yazıya, yazıdan oyuna iş bölümü.
(Work-shop. Ortak akıl üretimi kurgu pratiği yapılır. Ardından işbölümüyle temeli atılan “oyun” için rol dağılımı ve teknik işbirliği gerçekleştirilir. Hazırlık için verilen serbest zaman molasından sonra “oyun” oynanır.)

4.HAFTA
Sahne bilgisi ve tasarım.
(Uygulamalı dekor, kostüm, makyaj, ışık ve ses pratikleri.)

5.HAFTA
Tiyatro türlerine kuramsal genel bakış ve türlere göre doğaçlama oyun pratikleri.
(Teorik ve pratik bilgilerin harmanlanması. Son haftaya kısa oyunlardan oluşan gösteri için hazırlık. Bu hafta içinde provalar için ek bir çalışma günü olabilir.)

6.HAFTA
Show Time!
(Katılımcıların aile yakınlarının izleyici olarak dahil olduğu ve kısa parodilerden oluşan bir gösteri.)

::

Not: Katılımcıların atölye çalışmalarını aksatmaması gerektiği ve çok önemli gerekçeler dışında keyfi devamsızlıkların topluluk uyum ve işbölümünü sekteye uğratacağı bilinmelidir. Atölye saatleri boyunca (verilen molalar da dahil) sigara ve alkol içilmemesi esas olup, bol su alınması iyi olur. Ayrıca atölye giysilerinin rahat giysiler (aşortman, tayt, tişört, yumuşak spor ayakkabısı, babet vb.) olması tavsiye edilir.
Cebrail Keleş