Türk Kanada Cemiyeti olarak ‘Toplum Dergi’mizin Temmuz sayısını ekte sizinle paylaşıyoruz. Dergimizin hazırlanmasından sorumlu olan Yönetim Kurulu arkadaşlarımız Asuman Akyüz, Senem Öz’e ve dergiye yazı yazarak ve reklam vererek bizlere destek olan herkese sonsuz teşekkürler.

Dergimizin içinde Derneğimize ve dolayısıyla Türk toplumuna gönülden destek veren kurum ve kişilerin reklamlarını bulabilirsiniz. Türk toplumu olarak bu kurum ve kişileri desteklemeyi unutmayalım.

Türk Kanada Cemiyeti